พัดลมยักษ์ (Bigfan)

ประหยัด ปลอดภัย และลมแรงกว่าใคร เพียบพร้อมด้วยอะไหล่ทุกชิ้น ทีมช่างที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 50ปี

เหนือกว่าด้วยมาตราฐานญี่ปุ่น | ออกแบบและติดตั้งทั่วประเทศ

       พัดลมใบยักษ์ หรือ Big Ceiling Fan เริ่มพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ต่าง ๆ และได้รับความนิยมที่แพร่หลายมากขึ้นตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา (2016-2018) โดยพัดลมดังกล่าว เริ่มเข้ามามีบทบาทกับภาคธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรม หรือในภาคเอกชน เพื่อช่วยในการระบายอากาศภาพรวมของพื้นที่ เพิ่มความเร็วลมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการต่าง ๆ

ความร้อนใต้หลังคา เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความร้อนในอาคารและสถานที่ต่าง ๆ เพราะบริเวณหลังคาเป็นจุดรับความร้อนขนาดใหญ่ ที่มีความร้อนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก พัดลมยักษ์ YUSHI จะช่วยสร้างลมหมุนเวียนและเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน ระหว่างความร้อนใต้หลังคาและความเย็นซึ่งลอยอยู่พื้นราบ ทำให้อุณหภูมิมีแนวโน้มเย็นตัวลง และยังสามารถสร้างความเร็วลมกระจายไปในพื้นที่ได้เป็นวงกว้าง และสามารถแก้ปัญหาเรื่องอัตราการกินกระแสไฟฟ้าที่ต่ำ ทำให้เกิดผลลัพธ์ในการประหยัดพลังงานที่สูงอีกด้วย

Products

AC Big Fan (พัดลมยักษ์)

BIG CEILING DC FAN

 

       สถานประกอบการหลายแห่งต่างมีความต้องการที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น อีกทั้งต้องการภาพลักษณ์ที่แตกต่างในพื้นที่ รวมทั้งการประหยัดพลังงานอีกด้วย

โดยชื่ออย่างเป็นทางการของพัดลมยักษ์นั้นคือ “ HVLS FAN “ หรือ High Volume Low Speed Fan โดยลักษณะการทำงานของพัดลมยักษ์นี้จะมีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นพัดลมที่ติดตั้งกับเพดานขนาดใหญ่กว่า 3 เมตรขึ้นไป (วัดจากเส้นผ่านศูนย์กลาง) และมีจำนวนใบพัดมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ใบพัด ติดตั้งอยู่บนโครงสร้างอาคารที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ และหมุนเป็นวงรอบด้วยความเร็วต่ำ (Low Speed) แต่สามารถให้กำลังลมปริมาณสูง (High Volume)

 

       พัดลมยักษ์เพียง 1 ตัว สามารถทำกำลังลมครอบคลุมพื้นที่ได้หลายสิบตารางเมตรเมื่อเทียบกับพัดลมปกติที่ใช้งานกันทั่วไป อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง

 

ในสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะในโรง งานอุตสาหากรรมและโกดังที่กำลังขยายธุรกิจ ในประเทศไทยอยู่ในเวลานี้ เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ภายในประเทศ ทำให้เกิดโรงงานและโกดังเก็บสินค้ามากมาย

ซึ่งแน่นอนโกดังในประเทศที่ยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของระบบ AI (Artificial intelligence) หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ “ ปัญญาประดิษฐ์ “ เพื่อนำมาใช้กับระบบโลจิสติกส์ได้เนื่องจากปัญหาด้านการลงทุน ที่ผู้ประกอบการต้องลงทุนมหาศาล เลยจำเป็นต้องใช้คนงานเข้าไปมีส่วนร่วม ส่งผลให้ต้องมีพนักงานมากมายในโกดัง เพื่อคอยรองรับออเดอร์ที่เข้ามาจากการขยายตัวของธุรกิจซื้อขายออนไลน์อยู่ในเวลานี้ (2018) และนั่นจะตามมาด้วยความต้องการพื้นฐานของการต้องการระบบระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ กัน

ทำให้ในหนึ่งโกดังสินค้าต้องติดพัดลมขนาดเล็กเป็นจำนวนมากทำให้สถานประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องติดตั้งพัดลมในพื้นที่ เพื่อให้ครอบคลุมกับอุปสงค์ที่เกิดขึ้น นั่นทำให้ “ พัดลมยักษ์ “ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการระบายอากาศในภาพรวม เนื่องจากพัดลมลักษณะนี้สามารถทดแทนพัดลมขนาดเล็ก(ขนาดใบพัดไม่เกิน 30”) ได้มากกว่า 40-50 ตัวขึ้นไป และยังสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เกินกว่า 4 เท่า
(อ้างอิงจากความต้องการไฟฟ้าของพัดลมขนาดเล็ก 170-350 วัตต์)

       และอีกปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของระบบพัดลมยักษ์คือความทนทานและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานประกอบการให้ดูมีความทันสมัย ทัดเทียมอารยประเทศ โดยข้อมูลอ้างอิงจากประเทศชั้นนำอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย มีการใช้งาน HVLS FAN กันอย่างแพร่หลาย มากกว่า 5,000 ยูนิต โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

 

       ทั้งนี้ทั้งนั้นพัดลมยักษ์ในอนาคตจะถูกพัฒนาให้เป็นพัดลมที่มีขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบาและเป็นพัดลมอัจริยะในอนาคต (Smart Fan) เพื่อตอบสนองความต้องการในธุรกิจอื่น อาทิ ภาคการท่องเที่ยว สถานศึกษา ฯลฯ และในปัจจุบันนอกจากจะมีพัดลมยักษ์ที่ถูกผลิตมาใช้โดยใช้พื้นฐานของระบบการขับดันโดย “ มอเตอร์เกียร์ “ (Motor Gear) แล้ว (คลิ๊ก พัดลมยักษ์ Yushi Big fan) ยังมีการพัฒนาพัดลมยักษ์ไปสู่ระบบไฟฟ้า 100% โดยขับดันการหมุนด้วย “ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง “ (DC Motor) (คลิ๊ก พัดลมยักษ์ DC Big fan) ซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งานของพัดลมได้เพิ่มขึ้นและประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีก 50-70 % ทั้งยังสามารถนำระบบพัดลมยักษ์มาใช้ร่วมกับ “ Hybrid Ventilations “ ที่จะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นรูปแบบอื่น ให้แก่สถานประกอบการอีกด้วย

พัดลมยักษ์มี 2 แบบ หลายขนาด

YUSHI AC BIG CEILING FAN (พัดลมยักษ์)

Yushi Big Ceiling Fan พัดลมยักษ์ เป็นพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 7 เมตร ที่สามารถสร้างพลังลมมหาศาลให้กับอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการ โดยเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า อาคารสูง โรงเรียน วัด หอประชุม โรงอาหาร โรงยิม ฯลฯ ด้วยมาตรฐานการผลิตของกลุ่มยูชิที่มีประสบการณ์ด้านระบบ Ventilation มายาวนาน ปัจจุบันบริษัท ฯ สามารถผลิต ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ได้ด้วยทีมงานคุณภาพ
MODEL
YSBC-7200
Fan Diameter (mm) เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม 7200
Blade Number จำนวนใบพัดลม 5
Motor Power (kW) กำลังมอเตอร์ 2 HP/1.5 Kw
Rated voltage (v) แรงดันไฟฟ้า AC 380 V
Rated Frequency (Hz) อันดับความถี่ 50 Hz/60 Hz
The Maximum Air Speed (m/s) ความเร็วลมสูงสุด 3.5
The Maximum Rotate Speed (RPM) ความเร็วในการหมุนสูงสุด 55
Total Weight (Kg) น้ำหนักรวม 136
Area Covered (m²) ครอบคลุมพื้นที่ 1600
Material of Chassis and Fan Blade วัสดุของตัวถังและใบพัด Aluminum Magnesium Alloy
Air flow 13500 m³/min | 810000 m³/h
 
MODEL
YSBC-7310
Fan Diameter (mm) เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม 7310
Blade Number จำนวนใบพัดลม 8
Motor Power (kW) กำลังมอเตอร์ 2 HP/1.5 Kw
Rated voltage (v) แรงดันไฟฟ้า AC 380 V
Rated Frequency (Hz) อันดับความถี่ 50 Hz/60 Hz
The Maximum Air Speed (m/s) ความเร็วลมสูงสุด 4
The Maximum Rotate Speed (RPM) ความเร็วในการหมุนสูงสุด 55
Total Weight (Kg) น้ำหนักรวม 160
Area Covered (m²) ครอบคลุมพื้นที่ 1764
Material of Chassis and Fan Blade วัสดุของตัวถังและใบพัด Aluminum Magnesium Alloy
Air flow 14000 m³/min | 840000 m³/h

YUSHI DC BIG CEILING FAN (พัดลมยักษ์)

อีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดยการยกระดับนวัตกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า DC มาใช้กับระบบพัดลมยักษ์ ทำให้ได้พัดลมใหญ่คุณภาพสูง “ Yushi DC Big Fan “ โดยวิศวกรได้ทำการออกแบบกลไกของพัดลมให้ปราศจากแกนชาร์ป เฟืองเกียร์ และกล่องเกียร์เหมือนพัดลมยักษ์ในรูปแบบของ Motor Gear ส่งผลให้อายุการใช้งานของ DC Big Fan เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากระบบเดิม และด้วยคุณลักษณะพิเศษดังกล่าวทำให้พัดลมสามารถทำค่าการประหยัดพลังงานได้มากกว่า และเสียงเงียบกว่ามาก น้ำหนักเบา แต่ยังคงประสิทธิภาพการทำปริมาณลมได้มากเหมือนเดิม