แอร์ประหยัดพลังงาน Yushi Therm Air

เหนือกฎเกณฑ์การประหยัดพลังงานด้วยเครื่องปรับอากาศ “ Yushi Solar Thermal Air “

อาคารในทุกสถานที่ นอกจากจะต้องเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้ว ยังต้องคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วย ประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนที่มีพลังงานสะอาด นั่นคือพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องปรับอากาศของ Yushi Solar Thermal Air นำพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนนึงมาใช้ผลิตพลังงานสะอาดและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยอาศัยหลักการสำคัญทางการแปลงพลังงานจากพลังงาน 2 ส่วนหลัก นั่นคือ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อน เพื่อเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าเข้ามาสนับสนุนระบบ ทำให้ Yushi Solar Thermal Air เป็นระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานทดแทนควบคู่ไปกับการใช้พลังงานหลักได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนด้านระบบปรับอากาศได้เป็นอย่างมาก ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน

ติดต่อเราตอนนี้ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
แอร์โซล่า

คุณสมบัติพิเศษ

  • ระบบแอร์ โซล่า ประหยัดพลังงาน รุ่น YSTA ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
  • YSTA เป็นแอร์อุตสาหกรรม ที่รองรับการใช้งานต่อเนื่องเพื่อการประหยัดพลังงาน
  •  มีทั้งแบบ Ceiling floor type , Cassette type และ Floor standing
  •  มีขนาดตั้งแต่ 12,000 – 48,000 btu
  •  สามารถให้ค่าการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับแอร์ปกติ
  •  ใช้ระบบกำลังงานสำรองจากความร้อน และแสงแดด
  •  ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 , AJA(S) 14/Q1834 จากประเทศสิงคโปร์
แอร์โซล่า

ผลิตภัณฑ์นี้คือเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องที่ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับระบบโซล่าคอเล็คเตอร์(Solar Collector) โดยมีส่วนประกอบที่ทำงานสัมพันธ์กันคือ ส่วนของแฟนคอยล์ ส่วนของคอนเดนซิง โดยจะทำงานร่วมกันเป็นวงจรของเครื่องทำความเย็นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพทำความเย็นที่สูงขึ้นและไม่สามารถแยกส่วนของโซล่าคอเล็คเตอร์ (Solar Collector) ออกจากส่วนประกอบหลักที่ใช้ในกระบวนการทำงานของระบบ ซึ่งโดยรวมจะเรียกว่า Solar Hybrid สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะติดตั้งระบบภายในพื้นที่มีแสงอาทิตย์ หรือไม่มีแสงอาทิตย์ก็ตาม โดยดึงเอาความร้อน 3 รูปแบบเข้ามาช่วยในกระบวนการ ซึ่งแหล่งพลังงานนี้ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ,อุณหภูมิแวดล้อม และไอร้อนจากคอนเดนซิง ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 70% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไป สำหรับระบบนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลากลางวัน ในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิสูง และยังสามารถเก็บพลังงานความร้อนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเก็บพลังงานความร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สำหรับความร้อนที่ระบายออกจากคอนเดนซิงจะถูกดึงมาใช้งานได้ตลอดเวลาที่ใช้งาน ลักษณะของการดึงความร้อนที่ระบายออกจากคอนเดนซิงทำได้โดยติดตั้งอุปกรณ์ โซล่าคอเล็คเตอร์(Solar Collector) ไว้ด้านหน้าของคอนเดนซิ่ง

แอร์โซล่า

Our Reference

แอร์โซล่า
แอร์โซล่า
แอร์โซล่า

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ

พัดลมถังกลม

สะดวกและรวดเร็ว สามารถเติม – ดูดอากาศ หรือควันออกจากพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบท่อดูดควัน ที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อสภาพแวดล้อม มลภาวะต่าง ๆ

ดูเพิ่มเติม
โบลเวอร์

โบลเวอร์ ถูกออกแบบมาใช้กับท่อส่งลม (Duct Connector) เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายอากาศหรือควันออกจากพื้นที่ เช่น ควันไฟ ควันอาหาร
เศษฝุ่น และของแข็งที่มีอนุภาคเล็ก

ดูเพิ่มเติม
พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมอุตสาหกรรมแบบ ที่สามารถกระจายลมเย็นไปทั่วบริเวณ มาพร้อมมอเตอร์รุ่นพิเศษที่สามารถทำค่าการประหยัดไฟฟ้าได้สูง

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา